Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


 Kinh nghiệm SX

Làm gì để ĐBSCL cất cánh?- phải biết cách tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên .

...Muốn phát triển nông nghiệp - nông thôn một cách bền vững thì phải chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông hộ gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế vùng và cơ cấu kinh tế đó phải giải quyết hợp lý đầu vào, đầu ra trong sản xuất hàng hóa của nông hộ.

Trên trang mục thường xuyên của báo Cần Thơ "Diễn đàn miền