Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


 Kinh nghiệm SX

Đến năm 2010,nâng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề hàng năm ở ĐBSCL lên 25-30%.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực, các tỉnh ĐBSCL phấn đấu từ nay đến năm 2010, mỗi năm tạo việc làm và chuyển từ 250.000 - 350.000 lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp- xây dựng, thương mại - dịch vụ. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề từ 25 -30%/năm.